Współpraca na rzecz pozyskiwania studentów dla sektora lotniczo-kosmicznego 

24.03.2023
POLSA

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Grzegorz Wrochna oraz Rektor – Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej w Deblinie gen. bryg. pil. dr. inż. Krzysztof Cur podpisali porozumienie o  współpracy. Strony postanowiły współpracować w pozyskiwaniu studentów do sektora lotniczo-kosmicznego i ułatwianiu im zawodowego startu oraz promowaniu działań Uczelni i Agencji. W  ramach porozumienia partnerzy będą m.in. organizować praktyki i staże.

Wielu młodych ludzi marzy o lataniu w powietrzu, a niektórzy nawet o lotach w kosmos. Marzenia takie można też realizować budując statki powietrzne i kosmiczne. Porozumienie ma ułatwić realizację tych marzeń – powiedział prof. Grzegorz Wrochna.

Lotnicza Akademia Wojskowa poprzez kanały informacyjne Biura Karier będzie udostępniała wśród studentów i absolwentów Uczelni przekazywane przez Polską Agencję Kosmiczną informacje na temat aktualnych ofert praktyk, staży i pracy. Agencja zaś, w ramach aktualnych możliwości, zapewni warunki niezbędne do przeprowadzenia praktyk studenckich.

jp


Nowoczesna gospodarka