Współpraca Politechniki Śląskiej z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych

18.09.2023
Politechnika Śląska

Politechnika Śląska będzie współpracować z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych OBRUM – częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Partnerzy będą wspólnie działać w zakresie opracowywania innowacyjnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

Współpraca będzie prowadzona w zakresie wymiany informacji nt. prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej i najważniejszych osiągnięć, realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i wykorzystania infrastruktury laboratoryjnej partnerów do opracowania innowacyjnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

Umowa zakłada również opracowywanie przez uczelnię ekspertyz nt. technologii stosowanych i wdrażanych przez OBRUM, organizację staży zawodowych dla pracowników OBRUM na Uczelni, organizację praktyk i staży zawodowych dla studentów i doktorantów w OBRUM oraz współpracę i promowanie inicjatyw edukacyjnych – czytamy w serwisie uczelni.

Więcej: https://www.polsl.pl/ps_aktualnosci/porozumienie-politechniki-slaskiej-z-firma-obrum/

 

jsz


Badania i rozwój