Blisko 500 tys. euro na realizację projektów dla Wojskowej Akademii Technicznej

15.09.2023
Jakub Wosik/REPORTER

Naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) w Warszawie, dzięki otrzymanemu finansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Horyzont Europa, opracują technologie do skuteczniejszej walki z handlem ludźmi oraz skażeniami środowiska. Na realizację dwóch projektów uczelnia otrzymała niemal 500 tys. euro.

220 tys. euro WAT otrzymał na projekt STBERNARD (SysTem for SAFE Biological chEmical Radiological and Nuclear Assessment, Rescue and Decontamination). Badania przewidują rozwinięcie technologii w zakresie szybkich czujników aerozoli i oparów oraz masowej dekontaminacji, które zapewnią przenośną ochronę przed zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i jądrowymi.

W ramach projektu VANGUARD (adVANced technoloGical solutions coupled with societal-oriented Understanding and AwaReness for Disrupting trafficking in human beings) powstaną zaawansowane rozwiązania technologiczne modułowego systemu, które w połączeniu z unikalną wiedzą ekspercką organów ścigania, zapewnią skuteczniejszą walkę z handlem ludźmi na wszystkich etapach śledztwa. Na realizacje tego projektu WAT otrzymał 224 tys. euro.

Więcej:
https://www.wojsko-polskie.pl/wat/articles/aktualnosci-w/instytut-optoelektroniki-z-grantami-programu-horyzont-europa/

jp


Badania i rozwój