Polsko-niemieckie prace badawcze finansowane w Weave-UNISONO

13.09.2023
Linkedin

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski z Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie został kolejnym laureatem konkursu Weave-UNISONO (edycja 2022). We współpracy z partnerami z Niemiec naukowiec przeprowadzi badania nad materiałami termoelektrycznymi pod kątem potencjalnego zastosowania w energetyce. Projekt otrzymał finansowanie w wysokości ponad 2,3 mln zł. – poinformowało Narodowe Centrum Nauki.

Prof. Krzysztof Wojciechowski, który kieruje Laboratorium Badań Termoelektrycznych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, zwraca uwagę na to, że globalne zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska i wzrost kosztów energii należą do najważniejszych problemów, przed którymi stoją współczesne społeczeństwa. 

W projekcie wraz z partnerami z Niemiec będzie pracować nad rozwiązaniami umożliwiającymi zapewnienie bardziej efektywnej produkcji energii elektrycznej. Naukowcy skupią się na termoelektrycznej konwersji energii (TE), która wciąż wymaga opracowania szczegółowych rozwiązań, umożliwiających w przyszłości tańszą produkcję masową urządzeń wykorzystujących tę technologię. 

jp


Badania i rozwój