Współpraca Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Grupy Azoty 

23.11.2021

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Grupa Azoty Polyolefins S.A. i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) w Szczecinie podpisały porozumienie o wspólnym kształceniu studentów w zakresie eksploatacji instalacji przemysłu petrochemicznego. 

Dokument zakłada m.in. zorganizowanie wykładów, które poprowadzą specjaliści z Polic, zrealizowanie konkursów stypendialnych, umożliwienie praktyk w Grupie Azoty oraz prowadzenie przez uczelnię kształcenia studentów na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa w specjalności eksploatacja instalacji przemysłu petrochemicznego.

Porozumienie ma m.in. umożliwić przyszłym inżynierom szybsze wejście na specjalistyczny rynek pracy. Jest to kolejny krok w budowaniu najwyższych światowych standardów w nauce. Dzięki wspólnym działaniom ZUT i Grupy Azoty możliwe będzie maksymalne wykorzystanie potencjału naukowego uczelni oraz spółki, która jest jednym z liderów branży nawozowo-chemicznej w Europie – czytamy w serwisie uczelni.

Więcej: https://www.zut.edu.pl/zut-strona-glowna/informacje-biezace/article/wspolpraca-zut-i-grupy-azoty-na-rzecz-ksztalcenia-wysoko-wykwalifikowanych-specjalistow.html

 

jsz


Nauki techniczne Szkolnictwo wyższe