Wydział matematyki i informatyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu poszerza grono partnerów 

20.01.2023
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział matematyki i informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza będzie współpracował ze spółką Żabka Polska. Władze wydziału mają nadzieje na realizację projektów naukowo-badawczych, wzajemną działalność doradczą i konsultacyjną oraz inne formy wsparcia w rozwiązywaniu konkretnych problemów.

– Współpraca uczelni z biznesem jest czymś zupełnie naturalnym – oczywistym i koniecznym. Celami każdej takiej współpracy realizowanej przez wydział są: wymiana informacji i doświadczeń z obszaru działalności obydwu środowisk (nauki i praktyki), inicjowanie działań leżących we wspólnym interesie oraz identyfikacja możliwych pól współpracy – mówi dr Tomasz Kowalski. pełnomocnik dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi dr Tomasz Kowalski.

Pierwszym etapem współpracy będą dedykowane zajęcia dla studentów na kierunku „Analiza i przetwarzanie danych”, a w dalszej perspektywie Żabka planuje objąć działaniami także inne kierunki – informuje uczelnia.

Więcej: https://amu.edu.pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/wydzialem-matematyki-i-informatyki-poszerza-grono-partnerow-gospodarczych

 

jsz


Nowoczesna gospodarka