Szansa dla polskich start-upów na zaistnienie w amerykańskim stanie Nevada

23.01.2023
NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do1 lutego 2023 r. przedłużyło nabór w drugiej edycji NCBR-Nevada Acceleration Program. 

NCBR-Nevada Acceleration Program jest pierwszym ogólnopolskim działaniem akceleracyjnym, realizowanym na podstawie Memorandum o Współpracy pomiędzy Polską a stanem Nevada, adresowanym do firm z całej Polski. 

Celem tego przedsięwzięcia jest łączenie innowacyjnych ekosystemów Polski i stanu Nevada – poprzez akcelerację na rynku amerykańskim, wyłonionych w konkurencyjnej procedurze, zarejestrowanych w Polsce, młodych firm technologicznych. Poprzez „młode firmy” NCBR rozumie takie, których data wpisu do rejestrów KRS/CEIDG na dzień złożenia wniosku do Centrum jest nie krótsza niż 6 miesięcy i nie dłuższa niż 3 lata.

Premiowane będą te start-upy, których obszary działalności wpisują się zarówno w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, jak i w branże kluczowe dla gospodarki stanu Nevada takie jak: technologie wodne, systemy autonomiczne, inteligentne miasta, przechowywanie danych, przemysł wydobywczy czy branża hotelarsko-gastronomiczno-rozrywkowa.

Więcej:
https://www.gov.pl/web/ncbr/zaktualizowany-regulamin-dzialania

jp


Nowoczesna gospodarka