Wykład otwarty „Człowiek i nowe technologie. Perspektywa humanistyczna” na Uniwersytecie Łódzkim

28.05.2018

Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza 30 maja na spotkanie otwarte w ramach cyklu „Dla Praktyki”. W trakcie wydarzenia dr Marta Songin-Mokrzan wygłosi wykład pt. „Człowiek i nowe technologie. Perspektywa humanistyczna”.

W wykładzie zostaną poruszone kwestie tożsamości człowieka w opozycji do czynników pozaludzkich – zwierząt i wytworów techniki takich jak roboty czy androidy. Zostanie też poruszona kwestia praktycznego zastosowania humanistyki w obszarze nowych technologii – czytamy w komunikacie łódzkiej uczelni.

Marta Songin-Mokrzan jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie etnologii, adiunktem w Pracowni Antropologii Praktycznej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się antropologią materialności, antropologią technologii, etnografią procesów produkcyjnych, filozofią i ontologią maszyn.

jp


Humanistyka Nauki techniczne Szkolnictwo wyższe Wydarzenia