Wysoka ocena działalności naukowej prowadzonej na Politechnice Krakowskiej

03.08.2022
Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska (PK) otrzymała decyzje Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie ewaluacji działalności naukowej w ośmiu dyscyplinach uprawianych na uczelni. Wyniki wskazują na bardzo wysoki poziom działalności naukowej prowadzonej na PK. 

W siedmiu dyscyplinach: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Politechnice Krakowskiej przyznano kategorię naukową A, zaś w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja – kategorię B+.

W 2022 r. ewaluację przeprowadzono według całkowicie innych zasad niż poprzednio. Oceniana była jakość działalności naukowej w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie, a nie jednostki naukowe (wydziały) uczelni, tak jak to miało miejsce dotychczas. Brano też pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących konkretną dyscyplinę.

jp


Szkolnictwo wyższe