XVII Lubelski Festiwal Nauki

17.08.2021

Od 19 do 24 września 2021 roku odbędzie się XVII Lubelski Festiwal Nauki pod hasłem:
„Nauka bez granic. Enjoy science!”, które nawiązuje do międzynarodowego wymiaru nauki.

Lubelski Festiwal Nauki to największe cykliczne wydarzenie promujące naukę na Lubelszczyźnie. Współorganizowane jest przez pięć lubelskich uczelni publicznych – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Politechnikę Lubelską oraz Urząd Miasta Lublin. W wydarzeniu weźmie także udział Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Formuła Festiwalu wzorem lat ubiegłych ma formę projektową. Festiwal rozpocznie Piknikiem Naukowym na Placu Teatralnym przed  Centrum Spotkania Kultur, na którym będą miedzy innymi: występy teatralne, taneczne oraz występy chórów akademickich.

W dniach 22-24 września w ramach Festiwalu odbędzie międzynarodowe sympozjum dla studentów i młodych naukowców oraz konkursy upowszechniające naukę dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży uczącej się oraz osób dorosłych.

jp


Wydarzenia