„Zamojska Szkoła Dyplomacji”

15.11.2023
fot. Akademia Zamojska

W dniach 28-29 listopada 2023 r. Akademia Zamojska wraz z Instytutem Andersa i Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Lublinie organizują „Zamojską Szkołę Dyplomacji”. 

Wydarzenie kierowane jest do studentów kierunku prawo oraz bezpieczeństwo narodowe i jest dwudniowym cyklem spotkań studentów zainteresowanych polityką międzynarodową oraz pracą w dyplomacji z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) oraz ekspertami i analitykami stosunków międzynarodowych. 

Jego celem jest dostarczenie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu funkcjonowania struktur MSZ oraz polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych, animowanie debaty na tematy istotne z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej oraz przygotowanie potencjalnych kandydatów do egzaminów na aplikacje dyplomatyczno-konsularną.

Osoby które wezmą udział w „Zamojskiej Szkole Dyplomacji” otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu, uznawany przez MSZ.

jp


Wydarzenia