Zrównoważony Kampus SGGW – Kształcenie na Rzecz Branż Kluczowych

20.03.2024
fot. SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie podpisała umowę z firmą AgroWe na realizację projektu “Zrównoważony Kampus SGGW – Kształcenie na Rzecz Branż Kluczowych”. Wartość projektu oszacowano na kwotę 21 255 938,23 zł.

Prof. dr. hab. Tomasz Okruszko oraz prof. dr. hab. Jarosław Gołębiewski w trakcie spotkania z przedstawicielami AgroWe przedstawili szanse i cele wynikające z nawiązanej współpracy. Jednym z nich jest dostosowania oferty dydaktycznej SGGW do potrzeb branży rolnej, spożywczej i energetyki odnawialnej. Zwrócili uwagę na kluczową rolę zielonej biotechnologii oraz podkreślili znaczenie nauk o środowisku i naukach przyrodniczych w kontekście współczesnych wyzwań, takich jak AI czy cyfrowa transformacja.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 1 Umiejętności, Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym.

jp


Nowoczesna gospodarka