Akademia Programowania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

29.03.2019

Ruszyły zapisy na  konkurs „Algorytmy i struktury danych” oraz kurs „Podstawy Programowania”, organizowane w ramach Akademii Programowania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS).

Programy skierowane są do szerokiego grona uczniów zainteresowanych programowaniem i mają na celu popularyzację informatyki wśród uczniów szkół z województwa lubelskiego. Organizatorem inicjatyw jest Instytut Informatyki UMCS w Lublinie.

Akademia Programowania UMCS jest długofalowym projektem edukacyjnym, który ma na celu popularyzację informatyki wśród młodzieży szkolnej z województwa lubelskiego. Oferta Akademii skierowana jest nie tylko do prymusów, ale także do szerokiego grona uczniów zainteresowanych programowaniem. Organizatorzy pragną zmotywować uczniów do poszerzenia swoich horyzontów oraz udowodnić, że zagadnienia informatyczne można zaprezentować w ciekawej i przystępnej formie.

Więcej:
www.ap.umcs.pl

 

jp


Nauki techniczne Szkolnictwo wyższe