1 mln euro dla polskich zespołów badawczych w konkursie BiodivNBS

15.09.2023
NCN

Wspólnie z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności Biodiversa+ Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs pt. „Nature-Based Solutions for biodiversity, human well-being and transformative change” (BiodivNBS). Budżet w konkursie przeznaczony dla polskich zespołów badawczych to 1 mln euro.

BiodivNBS to konkurs na międzynarodowe interdyscyplinarne projekty badawcze w obszarze nauk dotyczących ochrony bioróżnorodności. Jego celem jest promowanie rozwiązań opartych na przyrodzie, wspieranie badań nad nimi oraz uwzględniania tych rozwiązań w procesie tworzenia polityki na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. 

W konkursie mogą brać udział konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi mieć co najmniej stopień naukowy doktora.

Termin składania wspólnych wniosków wstępnych upływa 10 listopada 2023 r. 

Więcej:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/biodiversa-plus-2023

jp


Szkolnictwo wyższe