Studia podyplomowe „Zarządzanie dostępnością w praktyce”

14.09.2023
Piotr Kamionka/REPORTER

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe „Zarządzanie dostępnością w praktyce” na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ). Kierunek został stworzony wspólnie z ekspertami (także przez osoby z niepełnosprawnościami) w zakresie wdrażania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami – informuje Centrum Komunikacji i PR UŁ.

W Polsce od 2019 roku obowiązuje Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. W związku z tym każdy podmiot publiczny zobowiązany jest do zapewniania dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej swoim klientom i pracownikom.

Tymczasem większość podmiotów publicznych w Polsce jest w dużej mierze niedostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, a w szczególności osób z niepełnosprawnościami. 

Wiedza zdobyta podczas studiów na UŁ pozwoli słuchaczom realizować obowiązek dostępności budynków należących do podmiotów publicznych, dostępności cyfrowej oraz zapewnić wymagany standard dostępu do informacji, a także przekazywać wiedzę pracownikom.

Więcej:
https://www.uni.lodz.pl/zarzadzanie-dostepnoscia

jp


Szkolnictwo wyższe