25-lecie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

10.06.2022
KRASP

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w czerwcu 2022 roku obchodzi 25 lat swojego istnienia. Obchody jubileuszu odbywają się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 9-10 czerwca.

KRASP to instytucja przedstawicielska  środowiska szkolnictwa wyższego i nauki. Została powołana 7 czerwca 1997 roku. 

Obecnie Konferencję tworzą rektorzy 109 szkół wyższych, w tym 10 uczelni niepublicznych. 8 szkół ma status uczelni stowarzyszonych. Członkami KRASP są, obok uczelni publicznych, także akademickie uczelnie niepubliczne, a uczelnie nieakademickie (zawodowe) uprawnione do prowadzenia studiów magisterskich mogą ubiegać się o status uczelni stowarzyszonej.

Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich i działanie na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.

jp


Szkolnictwo wyższe