Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej z akredytacją SERMO

09.06.2022
Politechnika Wrocławska

Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej  uzyskało akredytację Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych (SERMO) z oceną wyróżniającą. Studium jest pierwszym ośrodkiem w Polsce, które uzyskało ten certyfikat – informuje uczelnia.

Akredytacja SERMO to system jednolitej oceny jakości kształcenia w akademickich ośrodkach językowych opartym na przyjętych przez stowarzyszenie kryteriach i standardach projakościowych. Warunkiem uzyskania jej jest spełnienie kryteriów i standardów jakości kształcenia językowego, a jej uzyskanie ma stanowić gwarancję osiągnięcia wysokiej jakości procesu nauczania języków obcych w szkołach wyższych.

Działające od 2006 r. Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych zrzesza kadrę kierowniczą ośrodków zajmujących się nauczaniem języków obcych. Priorytetem organizacji jest podnoszenie jakości nauczania języków obcych oraz wdrażanie dobrych praktyk w tym zakresie.

Więcej: https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/studium-jezykow-obcych-z-akredytacja-sermo-12484.html

 

jsz


Szkolnictwo wyższe