Akademia Kaliska przyjęła Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

09.06.2022
Akademia Kaliska

Rektor Akademii Kaliskiej prof. Andrzej Wojtyła podpisał Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Tym samym kaliska uczelnia znalazła się w gronie ponad 160. polskich uniwersytetów i akademii, które przyjęły deklarację.

W dokumencie zawartych jest 12 zasad odnoszących się do różnych aspektów funkcjonowania uczelni, działalności dydaktycznej, naukowej, organizacji wewnętrznej czy dialogu z interesariuszami. Jego celem jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

W deklaracji podkreślona została rola uczelni jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy potrzeba pielęgnowania wartości akademickich oraz kształtowania społecznych i obywatelskich postaw przyszłych elit, a także wrażliwości społecznej i kultury pracy. W dokumencie zwrócono również uwagę na partnerstwo nauki i biznesu, które jest podstawą rozwoju innowacyjności  – czytamy w serwisie Akademii Kaliskiej.

Więcej: https://akademia.kalisz.pl/akademia-kaliska-podpisala-deklaracje-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni/

 

jsz


Szkolnictwo wyższe