Politechnika Opolska będzie współpracować z Państwową Inspekcją Pracy w Opolu

09.06.2022
Politechnika Opolska

Politechnika Opolska będzie współpracować z Państwową Inspekcją Pracy w Opolu. Umowę o współpracy podpisali rektor uczelni prof. Marcin Lorenc i okręgowy inspektor pracy w Opolu Anna Kołodziej. W planach są m.in. wspólne konferencje i szkolenia – informuje uczelnia.

– Ochrona pracy to bardzo ważne zagadnienie, jednak mało popularne wśród studentów. Stąd też poprzez wspólne konferencje, spotkania, szkolenia, imprezy edukacyjne oraz konkursy chcemy to zmienić, budować wiedzę naszych studentów w zakresie prawa pracy, przepisów BHP – podkreśla prof. Marcin Lorenc. 

Partnerzy będą promować prawne zagadnienia ochrony człowieka w środowisku pracy, jeszcze w tym roku zorganizują konferencję na temat bezpieczeństwa w budownictwie. Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu, będzie też przekazywać uczelni wyniki działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej, a także informacje o zagrożeniach w procesach pracy występujących w zakładach pracy i podjętych działaniach mających na celu ich wyeliminowanie. 

Więcej: https://wu.po.opole.pl/kolejny-partner-politechniki-opolskiej/

 

jsz


Szkolnictwo wyższe