Wspólne studia Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

08.06.2022
Tomasz Lewandowski Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Specjaliści od rozwiązywania lokalnych i globalnych wyzwań związanych z biogospodarką będą kształcić się na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Umowę o utworzeniu wspólnego kierunku podpisali rektorzy obu wrocławskich uczelni – prof. Arkadiusz Wójs i prof. Jarosław Bosy.

Studia prowadzone wspólnie to sprawdzone na świecie rozwiązanie, które jest bardzo korzystne dla studentów. Mogą oni bowiem czerpać z wiedzy i doświadczenia wykładowców oraz bazy dydaktycznej obu uczelni. Kształcenie w języku angielskim otwiera natomiast naszą ofertę także na kandydatów zagranicznych, w tym uczestników międzynarodowych programów wymiany studenckiej.

Biocenomy to stacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim. Program studiów został tak ułożony, by rozwijać umiejętności innowacyjnego i interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów oraz tworzyć kompetencje do wdrażania technologii i współpracy nauki z biznesem – informuje Politechnika. 

Więcej: https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/studiuj-jednoczesnie-na-pwr-i-upwr-rusza-rekrutacja-na-bioceonomy-12476.html

 

jsz


Szkolnictwo wyższe