Akademia Kaliska członkiem międzynarodowego konsorcjum naukowego

23.11.2022
Akademia Kaliska

Akademia Kaliska została członkiem naukowego konsorcjum z udziałem najlepszych na świecie instytutów naukowych i uniwersytetów. Konsorcjum będzie współpracować w zakresie prowadzenia badań naukowych, a z czasem w kształceniu doktorantów w dziedzinie nauk medycznych i medycyny – informuje uczelnia.

Konsorcjum – poza Akademią Kaliską – tworzą: Narodowy Instytut Badań i Szkoleń w zakresie Bioprocesów w Dublinie; Uniwersytety z Galway i Maynooth (Irlandia), Neapolu (Włochy), Münster,  Monachium (Niemcy), Granady (Hiszpania), Porto (Portugalia), Maastricht i Utrechtu (Holandia), Tartu (Estonia) oraz Karolinska Institutes w Sztokholmie (Szwecja). 

Plany bliskiej współpracy są bardzo ambitne, a wśród nich jest utworzenie w pewnej perspektywie czasowej polsko-szwedzkiej szkoły doktorskiej. Doktoranci z Polski i Szwecji prowadziliby wspólne badania naukowe, które byłyby publikowane pod okiem profesorów pracujących naukowo w obu placówkach naukowych.

Więcej: https://akademia.kalisz.pl/najlepsze-instytuty-naukowe-ze-swiata-chca-wspolpracowac-z-akademia-kaliska/

 

jsz


Szkolnictwo wyższe