Uniwersytet Gdański będzie współpracował z Europejskim Centrum Solidarności

23.11.2022
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański (UG) zawał porozumienie z Europejskim Centrum Solidarności (ECS). Wśród planowanych wspólnych inicjatyw są projekty badawcze i kulturalne, szkoły letnie i zimowe dla zagranicznych studentów oraz promowanie zagadnień związanych z Solidarnością jako tematów prac licencjackich i magisterskich – informuje uczelnia.

Porozumienie o współpracy sygnowali rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski i dyrektor ECS Basil Kerski. Współpracę zaprogramowano na pięć lat z możliwością jej przedłużenia. W obszarze nauki padły deklaracje wspólnej realizacji projektów dydaktycznych i badawczo-naukowych odwołujących się do idei solidarności i kultury demokratycznej, poszukiwania materiałów źródłowych i podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Planowana jest również współpraca na polu wydawniczym, a także – co ważne dla ECS, które od lat realizuje projekty na rzecz integracji nowych mieszkańców Gdańska – powadzenie przez lektorów językowych UG kursów języka polskiego jako obcego. 

Więcej: https://ug.edu.pl/news/pl/4319/ecs-i-ug-porozumienie-o-wspolpracy

 

jsz


Szkolnictwo wyższe