Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu z kategorią A w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej

04.08.2022
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Minister Edukacji i Nauki przyznał Akademii Wychowania Fizycznego (AWF) w Poznaniu kategorię naukową A w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej. Świadczy to o docenieniu wysokiego poziomu prowadzonej działalności naukowej i publikacyjnej oraz skuteczności aplikowania o granty naukowe w konkursach krajowych i zagranicznych – informuje uczelnia. 

– Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom, którzy swoją pracą, badaniami, publikacjami i wdrożeniami przyczynili się do uzyskania takiego rezultatu. Stawiamy sobie za cel oczywiście kategorię A+, ale cieszymy się również bardzo z kategorii A – mówi rektor akademii, prof. AWF, dr hab. Dariusz Wieliński.

W ramach prowadzonej co cztery lata ewaluacji uczelni i instytutów naukowych Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznaje kategorie naukowe w poszczególnych dyscyplinach nauki, które wpływają na kwotę subwencji, możliwość nadawania stopni naukowych i prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim.

Więcej: https://www.awf.poznan.pl/pl/lista-aktualnosci/newsy-2022/7684-nasza-akademia-z-kategoria-a-w-dyscyplinie-nauki-o-kulturze-fizycznej

 

jsz


Szkolnictwo wyższe