Awans Uniwersytetu Wrocławskiego w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022

24.06.2022
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski (UW) znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni publicznych w Polsce według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022. Uczelnia awansowała o trzy miejsca – w zeszłym roku zajęła miejsce 13. W rankingu uniwersytetów UW obronił czwartą pozycję – informuje uczelnia.  

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Innowacyjność, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie. Jego metodologię opracowuje kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk. Jest jednym z czterech światowych rankingów z międzynarodowym certyfikatem jakości „IREG Approved

Najsilniejszą stroną wrocławskiej uczelni jest prestiż. Wskaźnik ten jest wyliczany  na podstawie opinii o uczelni wśród kadry akademickiej oraz uznania międzynarodowego. W tej kategorii Uniwersytet Wrocławski znalazł się na 7. miejscu wśród wszystkich uczelni. 

Więcej: https://uni.wroc.pl/awans-uwr-w-rankingu-perspektywy-2022/

 

jsz


Szkolnictwo wyższe