Badaczka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu stypendystką Fulbrighta

01.06.2023
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr hab. Agnieszka Poczta-Wajda, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego Poznaniu z Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej zdobyła stypendium Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta w kategorii Slavic Award – informuje uczelnia. 

Profesor Poczta-Wajda zdobywała zagraniczne doświadczenie badawcze podczas staży naukowych, m.in. w USA (University of California in Davis, Penn State University) i we Włoszech (University of Macerata). 

Realizowała tam projekty naukowe z zakresu ekonomii rolnej, w szczególności z polityki wspierania rolnictwa w krajach wysokorozwiniętych, deprywacji dochodowej rolników i liberalizacji handlu artykułami rolnymi. Obecnie jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniu bezpieczeństwa żywnościowego na poziomie gospodarstw domowych w krajach rozwiniętych. 

W ramach stypendium będzie prowadziła przez 4 miesiące zajęcia dydaktyczne w Ohio State University w Columbus na temat polskiej gospodarki, polityki gospodarczej i relacji z Unią Europejską.

Więcej: https://ue.poznan.pl/aktualnosci/prof-agnieszka-poczta-wajda-stypendystka-fulbrighta/

 

jsz


Nowoczesna gospodarka