Łukasiewicz i duński Ørsted wspólnie opracują technologię recyklingu łopat turbin wiatrowych

01.06.2023
KLAUDIA WISNIEWSKA /GROPPI/EAST NEWS

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki (IEL) w Warszawie oraz duński koncern Ørsted, światowy lider w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej, podpisali umowę o współpracy. Głównym celem partnerstwa jest opracowanie technologii recyklingu łopat turbin morskich elektrowni wiatrowych.

Przypomnijmy, że Sieć Badawcza Łukasiewicz prowadzi m.in. prace na rzecz biogospodarki i odzysku materiałowego. W ramach kierunku badawczego „Zielona, niskoemisyjna Gospodarka” i programu „Morska Energetyka Wiatrowa” naukowcy z Łukasiewicz – IEL pracują już nad recyklingiem łopat turbin wiatrowych. Projekt jest realizacją idei zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyrkularnej w obszarze energetyki wiatrowej.

Działalność naukowa polskiego środowiska badawczego zainteresowała Ørsted, dla którego jednym ze strategicznych celów jest neutralność klimatyczna w ramach całego łańcucha wartości, a także ochrona różnorodności biologicznej. 

jp


Nowoczesna gospodarka