Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu partnerem Lubińskiego Klastra Energii

29.05.2023
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Andrzej Kaleta oraz prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej TERMAL S.A. w Lubinie Adam Siwek podpisali porozumienie o partnerstwie w rozwoju Lubińskiego Klastra Energii (LKE) – informuje uczelnia.

Pierwszym efektem partnerstwa będzie organizacja konferencji „Klastry energii wobec transformacji energetycznej w Polsce”. Konferencja, zaplanowana na 20 czerwca, będzie skierowana do przedstawicieli nauki, jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni i zarządców oraz firm z branży energetycznej. Podczas konferencji sformułowane zostaną postulatów do Ministerstwa Klimatu w celu uwzględnienia w pracach nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii.

LKE to regionalna inicjatywa skierowana na realizację inwestycji w odnawialne źródła energii na terenie Lubina i powiatu lubińskiego w celu pozyskania tańszej, zrównoważonej energii i ciepła oraz podniesienie bezpieczeństwa energetycznego odbiorców końcowych.

Więcej: http://www.ue.wroc.pl/aktualnosci/27188/uew_partnerem_lubinskiego_klastra_energii.html

 

jsz


Nowoczesna gospodarka