Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa na Politechnice Poznańskiej

26.05.2023
Politechnika Poznańska

Na Politechnice Poznańskiej (PP) uroczyście otwarto Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa. Zadaniem nowej jednostki będzie integrowanie środowiska naukowego i gospodarczego oraz budowanie infrastruktury, a także potencjału w zakresie konkurencyjności wszystkich instytucji realizujących projekty dotyczące sztucznej inteligencji i/lub cyberbezpieczeństwa.

Utworzenie centrum to szansa na wzrost konkurencyjności polskiej nauki na arenie międzynarodowej, wzrost konkurencyjności sektora gospodarczego, rozwój kadr i popularyzację technik sztucznej inteligencji i bezpieczeństwa cyfrowego.

Szczególnie ważne jest powstanie tej inicjatywy w stolicy Wielkopolski, gdzie projekty wysoko zaawansowanych technologii realizują czołowe polskie uczelnie i instytuty badawczo – naukowe, funkcjonujące w ramach sieci uniwersytetów europejskich. W Poznaniu prowadzi także działalność wiele wiodących międzynarodowych i krajowych firm z sektora zaawansowanych technologii IT – czytamy w serwisie PP.

Więcej: https://www.put.poznan.pl/artykul/otwarcie-centrum-sztucznej-inteligencji-i-cyberbezpieczenstwa

 

jsz


Nowoczesna gospodarka