Badania kliniczne na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu z profesjonalnym wsparciem

07.06.2022
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

We Wrocławiu uroczyście otwarto Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (UCWBK). Ta nowoczesna jednostka kompleksowego wsparcia badań klinicznych jest wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – informuje uczelnia.

Kluczowym elementem UCWBK jest uruchomiony 1. czerwca Ośrodek Faz Wczesnych. Jego uruchomienie umożliwi przełożenie odkryć laboratoryjnych na działania kliniczne, mające bezpośredni wpływ na opiekę zdrowotną.

Ośrodek będzie służył prowadzeniu badań klinicznych oceniających bezpieczeństwo i skuteczność nowoczesnych terapii we wczesnym etapie ich rozwoju – badania typu first-in-human, badania biorównoważności, badania monitorujące eskalację dawki, interakcje międzylekowe, badania typu proof-of-concept, badania wymagające ścisłego monitorowania farmakokinetyki/farmakodynamiki.

Działalność Centrum obejmuje doradztwo naukowe, pomoc prawną i finansową, a także nadzór i koordynację badań. 

 

Więcej: https://www.umw.edu.pl/content/badania-kliniczne-na-umw-z-profesjonalnym-wsparciem

 

jsz


Medycyna i biotechnologia