Będą wspólne projekty Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytutu De Republica

06.07.2022
UKSW

Wspólna realizacja projektów naukowych, badawczych i dydaktycznych to główne założenia umowy o współpracy między Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie a Instytutem De Republica.

Porozumienie, podpisane przez rektora UKSW, ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego oraz dyrektora Instytutu De Republica, dr. hab. Bogumiła Szmulika, prof. ucz. zakłada zgłaszanie propozycji, wspólnej realizacji przedsięwzięć naukowych, badawczo-rozwojowych oraz edukacyjnych w zakresie badań i projektów naukowych.

Instytucje będą wspólnie opracowywać projekty w konkursach krajowych i międzynarodowych, a także organizować konferencje naukowe, debaty oraz sympozja z różnych dziedzin nauki – informuje UKSW.

Instytut De Republica to ośrodek, którego zadaniem jest wsparcie i popularyzacja rodzimych projektów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, a w szczególności tych, które odwołują się do idei państwowości. 

jp


Humanistyka