Olsztyńscy naukowcy stworzą Centrum Monitoringu Internetowego Dziennikarstwa Obywatelskiego

05.07.2022
UWM

Zespół pod kierownictwem dr hab. Urszuli Doliwy, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie otrzymał z Ministerstwa Edukacji i Nauki prawie 300 tys. zł na utworzenie Centrum Monitoringu Internetowego Dziennikarstwa Obywatelskiego. Ma ono przyjrzeć się działalności mediów oddolnych na Warmii i Mazurach.

Celem naszego projektu jest zapewnienie widoczności inicjatywom medialnym, które są tworzone oddolnie. Chcemy docenić twórców i pokazać ich światu. Chcemy także zbadać potrzeby takich dziennikarzy, co może się przyczynić do wsparcia ich projektów – mówi prof. Urszula Doliwa.

Projekt, który otrzymał ministerialne dofinansowanie, potrwa dwa lata. Dziennikarze obywatelscy, którzy chcą porozmawiać o swojej pracy, mogą zgłaszać się do naukowców z zespołu UWM. W internetowym katalogu, który będzie jednym z rezultatów projektu, zostaną umieszczone podstawowe dane na temat poszczególnych mediów obywatelskich, ale również wskaźnik wysycenia lokalnością danego medium (wyliczony na podstawie kombinacji określonych zmiennych) oraz fragmenty nagranych wywiadów.

jp


Humanistyka