Prawie 25 mln zł na finansowanie projektów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

13.07.2022
MEiN

Rozstrzygnięty został kolejny konkurs w module „Dziedzictwo narodowe” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Do konkursu zgłoszono 83 wnioski. Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 30 projektów na łączną kwotę 24 621 671,50 zł.

Najwyższą kwotę (prawie 1,5 mln zł) przyznano na realizację projektu „Warszawa/Łódź. Atlas Literatury Zagłady” autorstwa pracowników Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (IBL PAN) i zespołu Nowej Panoramy Literatury Polskiej IBL PAN. Do IBL PAN trafi również 1,31 mln zł na projekt „Bibliografia polskiej internetowej kultury cyfrowej wraz z katalogiem źródeł i archiwum. Uzupełnienie Polskiej Bibliografii Literackiej”.

Prawie 1,46 mln zł trafi do Instytutu Sztuki PAN na realizację projektu „Liturgica Poloniae. Katalog polskich rękopisów liturgicznych. Cz. 1: do około 1300 r.”, 1,41 mln zł otrzymają badacze z Uniwersytetu Gdańskiego na projekt „Bruno Schulz – recepcja w Polsce i na świecie po 1942 roku”.

jp


Humanistyka