W Lublinie powstanie Centrum Badań nad Historią Regionalną i Lokalną 

15.07.2022
UMCS

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie zawarł porozumienie z Gminą Lublin oraz Województwem Lubelskim dotyczące współpracy w zakresie prowadzonych badań i ich promocji, a także udziału w konferencjach i projektach naukowo-dydaktycznych.

Na mocy porozumienie powstanie Centrum Badań nad Historią Regionalną i Lokalną przy Instytucie Historii UMCS. Nowo powstała jednostka ma się m.in. zająć upowszechnianiem oraz uporządkowaniem wiedzy na temat historii regionu.

Sygnatariusze porozumienia podkreślili, że działania te wpisują się realizację zapisów Strategii Lublin 2030 i Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku przy wykorzystaniu potencjału naukowo-badawczego Instytutu Historii UMCS.

Umowę w tej sprawie podpisali: Marszałek Województwa Lubelskiego, Jarosław Stawiarski, Członek Zarządu Województwa, Bartłomiej Bałaban, Prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk oraz Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski.

jp


Humanistyka