Wrocławscy archeolodzy w masywie Ałtaju i na pustyni Gobi

18.07.2022
Uniwersytet Wrocławski

Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego realizował kompleksowe prace wykopaliskowe w południowej Mongolii. Koncentrowały się one na obszarze obejmującym masyw Ałtaju Gobijskiego i przyległy skraj Pustyni Gobi.

Badania dotyczyły rozwoju społeczności pradziejowych w południowo-środkowej Mongolii i ich adaptacji do zmieniających się uwarunkowań środowiskowych. Oprócz archeologów (w tym ekspertów w zakresie archeologii nieinwazyjnej) uczestniczyli w nich specjaliści geologii, petrografii i topografii.

W trakcie prac terenowych przeprowadzono wykopaliska w obrębie czterech obozowisk późno-paleolitycznych znajdujących się bezpośrednio przy linii brzegowej jezior, istniejących tu w plejstocenie i we wczesnym holocenie. 

Badacze odkryli stanowisko jaskiniowe, gdzie zachowały się nienaruszone nawarstwienia z okresu paleolitu. To swego rodzaju sensacja naukową, a przeprowadzone analizy pozwolą na szereg ustaleń, odnośnie społeczności paleolitycznych tej części Azji – informuje uczelnia.

Więcej: https://uni.wroc.pl/wroclawscy-archeolodzy-w-altaju-i-na-pustyni-gobi/

 

jsz


Humanistyka