Projekt „Chronica Polonorum Macieja z Miechowa — tłumaczenie i edycja” z dofinansowaniem

19.07.2022
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Minister Edukacji i Nauki dofinansował projekt „Chronica Polonorum Macieja z Miechowa — tłumaczenie i edycja”, którego kierownikiem jest prof. Sławomir Zonenberg z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Grant został przyznany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – informuje uczelnia. 

W 2019 r. minęła 500. rocznica pierwszego wydania „Chronica Polonorum” Macieja z Miechowa Kronika to jedno z najważniejszych źródeł do dziejów Polski dla lat 1480-1506. Kronika, oprócz warstwy historycznej, zawiera również dużo informacji z zakresu historii kultury, medycyny, etnografii i geografii historycznej. 

Projekt jest pomyślany jako przedsięwzięcie badawczo-translacyjno-edytorskie. Podstawowym jego celem jest przygotowanie publikacji książkowej zawierającej edycję łacińskiego tekstu kroniki i jej polskiego tłumaczenia wraz z krytycznymi komentarzami: źródłoznawczym, filologicznym, historycznym i historyczno-kulturowym. 

. Więcej: https://www.ukw.edu.pl/strona/aktualnosci/aktualnosci/67637/profesor-zonenberg-z-grantem-mein-na-badanie-pierwszej-historii-polski-z-xvi-w

 

jsz


Humanistyka