Bioeconomy – nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu i Politechnice Wrocławskiej

03.08.2022
John Hyde/Design Pics RM/East News

Bioeconomy to nowy kierunek studiów oferowany wspólnie przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Politechnikę Wrocławską. Studia realizowane będą w języku angielskim, co przygotuje absolwentów do pracy w firmach badawczo-rozwojowych nie tylko w Polsce.

Biogospodarka to aktualny, interdyscyplinarny trend w Unii Europejskiej, związany ze zrównoważoną gospodarką o obiegu zamkniętym w obszarze produkcji i zagospodarowania biomasy, produkcji żywności, inżynierii środowiska oraz w przemyśle biorafineryjnym. To zrównoważone wykorzystanie biologicznych zasobów odnawialnych w celu tworzenia dóbr i usług.

Podczas studiów studenci poznają zasady biogospodarki i systemów bioodnawialnych, nauczą się zamykać obiegi oraz wzmocnią kreatywność i rozwiną myślenie projektowe. Swoje projekty będą realizować w dobrze wyposażonym laboratorium, analizując materiał badawczy oraz dane środowiskowe – czytamy w serwisie Uniwersytetu Przyrodniczego.

Więcej: https://upwr.edu.pl/aktualnosci/bioeconomy-jeden-kierunek-na-dwoch-uczelniach-3854.html

 

jsz


Szkolnictwo wyższe