Nauki o polityce i administracji na Uniwersytecie Śląskim z najwyższą oceną A+

03.08.2022
Dominik Gajda/REPORTER

Nauki o polityce i administracji z najwyższą oceną A+, 8 dyscyplin z oceną A – to wybrane wyniki ewaluacji Uniwersytetu Śląskiego przeprowadzonej przez Komisję Ewaluacji Nauki. Ocenie zostały poddane osiągnięcia naukowców z pięcioletniego okresu (2017–2021) – informuje uczelnia.

Ewaluacja to ocena działalności naukowej przeprowadzana wśród dyscyplin uprawianych na uczelni. Po raz pierwszy przedmiotem ewaluacji nie były wydziały, lecz właśnie dyscypliny naukowe. Kategorię A otrzymały: literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, nauki prawne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, sztuki filmowe i teatralne, sztuki muzyczne.

Ewaluację przeprowadzono z uwzględnieniem trzech kryteriów, których waga jest różna w zależności od dziedziny: poziomu naukowego lub artystycznego prowadzonej działalności (publikacje); efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych (granty, usługi badawcze, komercjalizacja) oraz wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Więcej: https://us.edu.pl/wyniki-ewaluacji-9-dyscyplin-z-kategoria-a/

 

jsz


Szkolnictwo wyższe