CHIST-ERA otwiera konkurs na międzynarodowe projekty badawcze

07.11.2022
CHIST-ERA

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią CHIST-ERA European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi, dotyczące następujących obszarów tematycznych: Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems (SPiDDS) oraz Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI (WAI).

O finansowanie projektów mogą starać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie: Austrii, Belgii, Brazylii, Bułgarii, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Węgier, Irlandii, Izraela, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Polski, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii, Szwajcarii, Tajwanu, Turcji oraz Wielkiej Brytanii.

NCN przyjmuje wnioski obejmujące wyłącznie badania podstawowe. Całkowity budżet przeznaczony przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Więcej:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/chist-era-iv-2022

jp 


Badania i rozwój