Polsko-koreańskie porozumienie w zakresie współpracy naukowo-badawczej

07.11.2022
NCBR

W siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy NCBR a KETEP – Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning. 

W ramach umowy NCBR oraz KETEP zamierzają przygotować i ogłosić wspólne konkursy na projekty badawczo-rozwojowe. Wielostronne działania w zakresie współpracy, w których agencje wezmą udział, mają przynieść wymierne korzyści technologiczne i ekonomiczne w obszarze technologii energetycznych.

Technologie energetyczne są niezwykle ważne w perspektywie przyszłości i następujących zmian klimatycznych. Jest to jednocześnie szansa na promocję polskiego sektora badań i rozwoju, prezentację projektów i produktów polskiego przemysłu, biznesu, środowiska naukowego, czy działalności NCBR – powiedział dr Paweł Kuch, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który podpisał porozumienie. W imieniu partnera koreańskiego dokument podpisał prezydent KETEP Ki-Yeoung Kweon.

jp


Badania i rozwój