Uruchomiono Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza

08.11.2022
3s1o.org

W Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (PAN) otwarto Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza. Jest to projekt realizowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) Edukacja dla Społeczeństwa i został on dofinansowany przez resort kwotą 1,5 mln zł.

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw Europy Środkowej: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. 

Aktualnie współpraca w ramach Inicjatywy rozwija się głównie na płaszczyźnie politycznej i ekonomicznej. Poprzez utworzenie Centrum Badawczego PAN chce ją rozciągnąć na płaszczyznę naukową i ekspercką. 

Centrum będzie służyć popularyzacji i rozwojowi wiedzy naukowej i badań na temat Inicjatywy, a także będzie fundamentem międzynarodowej sieci współpracy łączącej podmioty badawcze ze sobą nawzajem oraz z podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej w regionie Trójmorza.


Badania i rozwój