Cykl konferencji „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej”

30.08.2022
Zinkevych/easy fotostock/East News

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK) zaprasza do udziału w cyklu konferencji podsumowujących najważniejsze osiągnięcia projektu (REV 4.0 ) „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” finansowanego w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

Konferencję główną, która odbędzie się w dniach 22-23 września 2022 r. poprzedzi od 19 do 21 września 2022 r. dziewięć konferencji tematycznych związanych z problemami węzłowymi w ramach których prowadzone były badania podczas projektu.

Główne obszary badawcze w ramach projektu to: Złożoność zarządzania organizacjami w warunkach w czwartej rewolucji przemysłowej, Cyfryzacja procesów produkcji i zarządzania, Przemiany na rynkach finansowych i w kluczowych instytucjach rynkowych, Zarządzanie produktem, Nowe relacje przemysłowe, Zasoby rozwojowe nowej gospodarki, Polityka regulacyjna, Mechanizmy zarządzania działaniami zbiorowymi oraz Modele wytwarzania i dystrybucji dóbr i usług i usług publicznych.

jp


Nowoczesna gospodarka