Data Science – nowy kierunek na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

01.03.2018

Wydział Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie uruchamia od marca 2018 roku specjalizację Data Science na studiach stacjonarnych polskojęzycznych drugiego stopnia.
Termin „Data Science” to coś więcej niż zwykła „analiza danych”. Jest to nowatorskie i interdyscyplinarne połączenie informatyki i IT ze statystyką i matematyką oraz umiejętnościami humanistycznymi i analitycznymi.
Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie zarówno w biznesie, instytucjach rządowych oraz unijnych. Według analiz przeprowadzonych na łamach Harvard Business Review zawód „data scientist” będzie najprawdopodobniej jednym z najatrakcyjniejszych i najbardziej poszukiwanych zawodów 21. wieku.
Więcej:
http://www.pja.edu.pl/informatyka/magisterskie/studia-stacjonarne/specjalizacje/data-science
Zobacz artykuł w Harvard Business Review:
https://hbr.org/2012/10/data-scientist-the-sexiest-job-of-the-21st-century


Nauki techniczne Szkolnictwo wyższe Wydarzenia