Doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego ambasadorką „Archiwum Pełnego Pamięci”

07.03.2024
fot. Uniwersytet Wrocławski

Małgorzata Felińska, słuchaczka III roku Kolegium Doktorskiego Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, dołączyła do grona ambasadorów projektu „Archiwum Pełne Pamięci” Instytutu Pamięci Narodowej. Projekt ma służyć utrwalaniu pamięci o losach Polski i Polaków w ubiegłym stuleciu.

Nowa ambasador interesuje się badaniami biograficznymi, pamięcią zbiorową oraz historią i kulturą przesiedlonych Kresowian. Jest autorką monografii „,Od Kresowian do repatriantów. Pamięć zbiorowa mieszkańców Kresów Wschodnich wysiedlonych na Ziemie Odzyskane”; członkinią Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich; współpracuje z Wrocławską Rodziną Katyńską, Stowarzyszeniem Osób Represjonowanych przez III Rzeszę oraz Związkiem Sybiraków Oddział Wrocław.

W swojej pracy doktorskiej zajmuje się pamięcią kulturową Kresowian, którzy przebyli drogę z kresów na kresy – z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie i Północne – czytamy w serwisie uczelni.

Więcej: https://uwr.edu.pl/nasza-doktorantka-ambasadorka-archiwum-pelnego-pamieci/

jsz 


Humanistyka