Projekty badaczy Uniwersytetu Śląskiego finansowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 

08.03.2024
Fot: Adrian Slazok/REPORTER

Kolejne 4 wnioski naukowców Uniwersytetu Śląskiego (UŚ) otrzymały finansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – moduł dziedzictwo narodowe.

Dr Maciej Stanek zrealizuje projekt „Krakowskie XV-wieczne kazania uniwersyteckie, ze szczególnym uwzględnieniem ‘Recommendationes scientiarum’ oraz ‘Principia’ do pism filozoficznych”. Kwota dofinansowania to ponad 1,3 mln zł. 

Dr hab. Jolanta Gwioździk, prof. UŚ zdobyła ponad 670 tys. zł na projekt „Bibliotheca Bavoroviana Leopoliensis – baza danych inkunabułów oraz druków z lat 1701-1830 w zbiorach lwowskich i książek przemieszczonych po 1939 r. Stan, opracowanie naukowe i ocena konserwatorska”.

Dr hab. Renta Dampc-Jarosz, prof. UŚ zrealizuje projekt „Polacy w Niemczech w świetle badań nad Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze – edycja dokumentów”. Dofinansowanie to ponad 770 tys. zł, a dr hab. Dariusz Bęben, prof. UŚ zdobył ponad 130 tys. na projekt „Polscy filozofowie na Światowych Kongresach Filozofii (1900-1937)”.

Więcej: https://us.edu.pl/wydzial/wh/2024/02/26/4-wnioski-otrzymaly-finansowanie-w-ramach-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki-modul-dziedzictwo-narodowe/

 

jsz 


Humanistyka