Rozpoczął się nabór do 6. edycji programu POLONISTA NAWA

04.03.2024
fot. NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór do 6. edycji programu POLONISTA NAWA. Jego celem jest promowanie języka polskiego oraz popularyzacja studiów i badań polonistycznych na świecie poprzez umożliwienie obcokrajowcom zainteresowanym językiem i kulturą polską podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych w Polsce.  

Do udziału w programie NAWA zaprasza zagranicznych studentów, doktorantów i naukowców, których przedmiotem studiów lub badań jest język polski, polska kultura, sztuka, literatura czy historia.

W ramach programu studenci i doktoranci mogą otrzymać stypendia na pełne lub częściowe studia polonistyczne na wybranych uczelniach w Polsce. Językiem studiów jest język polski. 

Z kolei naukowcy mogą zrealizować trwające od 3 do 12 miesięcy projekty badawcze na polskich uczelniach, także w języku angielskim. 

Więcej:
https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich

jp


Humanistyka