Dwa granty na rozwój humanistyki dla badaczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

19.01.2023
Arkadiusz Ziolek/ East News

Projekty badaczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymały dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) w ramach konkursów „Dziedzictwo narodowe” i „Uniwersalia 2.2”. Celem NPRH jest stworzenie możliwości finansowania projektów o istotnym znaczeniu dla polityki naukowej i edukacyjnej państwa. 

Pierwszy finansowany projekt to „Kronika cystersów pelplińskich – opracowanie i edycja”. Celem przedsięwzięcia jest skopiowanie, opracowanie, przygotowanie do publikacji i wydanie tekstu dwóch tomów kroniki – jednego z najważniejszych źródeł do dziejów Pomorza w okresie średniowiecza i w czasach nowożytnych.

Drugi projekt wsparty przez NPRH to „Listy św. Augustyna – tłumaczenie i komentarz”. Zbiór korespondencji św. Augustyna to największy zbiór wczesnochrześcijańskich listów łacińskich, który powstawał od lat 80. IV wieku do roku 430. Zebrane dokumenty dają wgląd w sposób pojmowania świata ówczesnych mieszkańców rzymskiej Afryki Północnej, Italii, Galii i Hiszpanii.

Więcej: https://portal.umk.pl/pl/article/granty-na-rozwoj-humanistyki

 

jsz


Humanistyka