Finansowanie projektów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

19.01.2023
Uniwersytet Wrocławski

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu (BUWr) otrzymała finansowanie dwóch projektów z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – wsparcie dla bibliotek naukowych. Jednostka zrealizuje projekty: „Silesiaca i lusatica – upowszechnianie unikatowych czasopism Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu” oraz „Kolekcja księgozbioru rodu Potockich z Krzeszowic. Rozbudowa katalogu komputerowego BUWr”.

Oba projekty będą zrealizowane przez pracowników BUWr w 2023 roku. Pierwszy z nich zakłada wyselekcjonowanie i komputerowe opracowanie 160 unikatowych tytułów wydawnictw ciągłych z kolekcji śląsko-łużyckiej.

Drugi dotyczy komputerowego opracowania 1 200 dzieł będących częścią historycznej kolekcji rodziny Potockich z Krzeszowic. Książki te ukazywały się na początku XIX wieku do lat 40. wieku XX. Kolekcja aktualnie rozproszona w różnych instytucjach bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych jest przykładem bardzo dobrze zachowanego polskiego przedwojennego zbioru arystokratycznego.

Więcej: https://uwr.edu.pl/finansowanie-projektow-biblioteki-uniwersyteckiej/

 

jsz


Humanistyka