Sarkofagi metalowe w Grobach Królewskich na Wawelu. Historia, wymowa ideowa, konserwacja i restauracja

23.01.2023
ALBIN MARCINIAK / EAST NEWS

Na rynku wydawniczym pojawiła się pierwsza interdyscyplinarna, bogato ilustrowana monografia metalowych sarkofagów wawelskich traktująca zagadnienie zarówno w szerokiej perspektywie kulturowej i dziejowej,jak również ukazująca problematykę ich konserwacji oraz kwestie technologiczne i morfologiczne.

Książka „Sarkofagi metalowe w Grobach Królewskich na Wawelu. Historia, wymowa ideowa, konserwacja i restauracja” składa się z dwóch części – omówienia historii krypt i trumien, genezy i fenomenu sarkofagów metalowych w Europie i Rzeczypospolitej, a także prezentacji problematyki technologicznej i warsztatowej oraz ustaleń poczynionych podczas prac konserwatorskich.

Publikacja, której wydawcą jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, stanowi próbę interdyscyplinarnego ukazania licznych problemów, które przedstawia w sposób przystępny: nie tylko dla specjalistów konserwatorów i badaczy – historyków sztuki i historyków – ale również wszystkich zainteresowanych – czytamy w serwisie uczelni.

Więcej: https://www.asp.katowice.pl/wydarzenia/sarkofagi-metalowe-wgrobach-krolewskich-nawawelu-historia-wymowa-ideowa-konserwacja-irestauracja.html

 

jsz 


Humanistyka