Centrum Prawa Nowych Technologii powstało na Uniwersytecie Gdańskim

18.01.2023
Wojciech Strozyk/REPORTER

Uniwersytet Gdański, jako pierwsza uczelnia w Polsce, utworzył wyspecjalizowaną i skoncentrowaną na zjawiskach normatywnych jednostkę – Centrum Prawa Nowych Technologii (CPNT). Będzie funkcjonować na wydziale prawa i administracji i prowadzić działalność badawczą, wdrożeniową, edukacyjną i popularyzatorską.

– Logika działania Centrum będzie następująca. Gdy ukształtuje się zespół, szukając „wspólnych mianowników” wybierzemy kilka kierunków badawczych – i wokół nich będziemy budować projekty. Z góry się więc nie ograniczam do konkretnego czy konkretnych sektorów gospodarki, choć naturalnie sektor IT/ICT wydaje się kluczowy – mówi dyrektor jednostki, dr hab. Jakub Szlachetko.

Według planów CPNT ma podejmować inicjatywy integrujące pracowników różnych katedr i zakładów, także doktorantów i studentów – W końcu problematyka badawcza Centrum wykracza poza sztuczne granice dyscyplin i dziedzin, w których na co dzień, ze względu na obowiązujące ustawodawstwo, funkcjonujemy – dodaje szef CPNT.

Więcej: https://ug.edu.pl/news/pl/4645/centrum-prawa-nowych-technologii-na-ug


Humanistyka