Wspólne badania Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

18.01.2023
Uniwersytet Gdański

Naukowcy Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zbadają niekonwencjonalne drogi uczenia się języka polskiego przez ukraińskich uchodźców. W projekt zaangażowani są badacze z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowym im. Łesi Ukrainki oraz włoski psycholingwista Jacopo Saturno. 

Naukowcy chcą zbadać proces nauki polskiego wśród uchodźców, którzy zdobywają te kompetencje ze źródeł nieformalnych. W badaniach uwzględnione zostaną inicjatywy lokalne, szkoły prywatne i platformy edukacyjne a także samodzielni tutorzy internetowi i youtuberzy. Zespół poza zidentyfikowaniem tych podmiotów zajmie się analizą metod i strategii nauczania przez nie stosowanych.  

Inicjatywa otrzymała dofinansowanie w wysokości 222 800 zł od Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach Grantu Interwencyjnego który wspiera współpracę międzynarodową zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowe naukowców podejmowane w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska.

Więcej: https://ug.edu.pl/news/pl/4632/nieformalne-sposoby-nauczania-j-polskiego-skuteczne-naukowcy-ug-z-grantem-od-naw-y

 

jsz


Humanistyka